Visor de contenido web

El voluntariado

El Voluntariat Ambiental de la Comunitat Valenciana (VACV) és un servei de dinamització del voluntariat de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals, que amplia el voluntariat ambiental per a la prevenció d'incendis a altres àmbits del medi ambient. Aquest projecte es desenvolupa pel convenciment que és necessari implicar la ciutadania en tot allò que concerneix al medi ambient.

Les activitats de voluntariat són una bona ferramenta de sensibilització ciutadana, amb elles adquireix aptituds i actituds per a ser part de la millora del nostre territori i per a afavorir la sostenibilitat. El pla de dinamització i impuls del voluntariat ambiental té com a finalitat implicar la societat i promoure l'acció per a la conservació i millora dels nostres ecosistemes i, per tant, per a afavorir el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida.

Aquest portal WEB té tres objectius fonamentals: primer, facilitar la visibilització a les entitats que desenvolupen, de forma gratuïta,  activitats de participació ciutadana en matèria ambiental i donar suport a la difusió de les seues propostes; segon, generar un catàleg actualitzat que permeta conèixer les activitats proposades per les entitats —tipologia, dates, lloc de realització— i la manera de participar en elles; i, tercer i fonamental, generar un punt de trobada, ser un vincle de connexió entre les entitats —ONGs, associacions, empreses sostenibles, etc.— i a les persones, o entitats amb RSC, interessades a participar en elles. D'aquesta manera es pot afavorir la participació i les accions a favor del nostre territori.